test

R P

Tuesday, 5 January 2016

பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வு கால அட்டவணை அறிவிப்பு

பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வு கால அட்டவணை அறிவிப்பு

மார்ச் 4 - தமிழ் முதல் தாள்
மார்ச் 7 - தமிழ் இரண்டாம் தாள்
மார்ச் 9 - ஆங்கிலம் முதல் தாள்
மார்ச் 10 - ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்
மார்ச் 14 - வேதியியல், கணக்கு பதிவியல்
மார்ச் 17 - வணிகவியல், மனையியல், புவியியல்
மார்ச் 18 - கணிதம், விலங்கியியல், ஊட்டச்சத்து, நூண்ணுயிரியியல்
மார்ச் 21 - இந்திய கலாச்சாரம், கணினி அறிவியல், உயிரி வேதியியல், தொடர்பு மொழி ஆங்கிலம், சிறப்பு பாடம் - தமிழ்
மார்ச் 23 - நர்சிங், புள்ளியியல், தொழிற்கல்வி பாடப்பிரிவுகள்
மார்ச் 28 - உயிரியியல், தாவரவியல், வரலாறு,  வணிக கணக்குத் தேர்வுகள்
ஏப்ரல் 1 - பொருளாதாரம், இயற்பியல் 

0 comments:

Post a Comment