test

R P

Saturday, 9 August 2014

பள்ளிக்கல்வி - மத்திய எரிசக்தித்துறை அமைச்சகத்தின் 2014ம் ஆண்டுக்கான தேசிய அளவில் மாற்று எரிசக்தி விழிப்புணர்வு முகாம் - 4,5,6 மற்றும் 7,8,9 ஆகிய வகுப்புகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு ஓவியப் போட்டி நடத்துவது சார்பான இயக்குனரின் அறிவுரைகள்

DSE - DRAWING COMPETITION FOR 4,5,6 & 7,8,9 STD STUDENTS REG ENERGY AWARENESS 2014 REG PROC CLICK HERE...

0 comments:

Post a Comment